About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 8 blog entries.

Usluge nerezidentnih pravnih lica koje podležu porezu po odbitku

Prema članu 40. stav 1. tačka 2) Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji se primenjuje od 1. aprila 2018godineporez po odbitku plaća se na prihode nerezidentnih pravnih lica po osnovu naknada od usluga: 1. istraživanja tržišta, 2. računovodstvenih i revizorskih usluga, kao i 3. drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od […]

Usluge nerezidentnih pravnih lica koje podležu porezu po odbitku2018-11-21T15:17:53+00:00

Izmene poreskih propisa u 2018. godini u Republici Srbiji

Skupština Srbije je usvojila izmene i dopune poreskih i drugih zakona koji su važni za poslovanje privrednih subjekata. Očekuje se uskoro njihovo objavljivanje u “Službenom glasniku RS”:

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost;

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana;

Zakon o izmenama […]

Izmene poreskih propisa u 2018. godini u Republici Srbiji2018-11-23T22:53:22+00:00

Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 8. juna 2018. godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, koji je stupio na snagu 9. juna 2018. godine.

Novine treba da prevaziđu određene probleme koji su se javljali prilikom primene ranijih odredbi, a takođe izvršena je harmonizacija sa pravom Evropske unije. Većina odredbi ima odloženu […]

Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima2018-11-21T15:12:56+00:00

Izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost

Narodna skupština Republike Srbije usvojila predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost. Zakon se primenjuje od 1. jula 2018. godine, osim odredbi koje se tiču refakcije PDV stranom licu koje će se primenjivati od 1. januara 2019. godine.

Izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost2018-11-24T00:30:52+00:00