Usluge nerezidentnih pravnih lica koje podležu porezu po odbitku

Prema članu 40. stav 1. tačka 2) Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji se primenjuje od 1. aprila 2018godineporez po odbitku plaća se na prihode nerezidentnih pravnih lica po osnovu naknada od usluga: 1. istraživanja tržišta, 2. računovodstvenih i revizorskih usluga, kao i 3. drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od […]

Usluge nerezidentnih pravnih lica koje podležu porezu po odbitku2018-11-21T15:17:53+00:00

Izmene poreskih propisa u 2018. godini u Republici Srbiji

Skupština Srbije je usvojila izmene i dopune poreskih i drugih zakona koji su važni za poslovanje privrednih subjekata. Očekuje se uskoro njihovo objavljivanje u “Službenom glasniku RS”:

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost;

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana;

Zakon o izmenama […]

Izmene poreskih propisa u 2018. godini u Republici Srbiji2018-11-23T22:53:22+00:00

Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 8. juna 2018. godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, koji je stupio na snagu 9. juna 2018. godine.

Novine treba da prevaziđu određene probleme koji su se javljali prilikom primene ranijih odredbi, a takođe izvršena je harmonizacija sa pravom Evropske unije. Većina odredbi ima odloženu […]

Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima2018-11-21T15:12:56+00:00